#МЧС о причине и виновнике трагедии в Намском улусе